Bråby station 1949 Bråby station, gadeside Bråby station Baa på Lille syd mellem Haslev station og Holme Olstrup station - stationen blev lukket i 1960, men fungerede fortsat som trinbræt.

Stationen anlagdes i 1924 ca. 2 km vest for Bråby hvor banen krydser kommunevejen Skuderløse-Bråby. Efter en periode fra 1960, hvor stationen var nedrykket til trinbræt forsvandt Bråby helt fra køreplanen 1. oktober 1972.

Stationsbygningen er opført 1924 (BBR); bygningen på hjørnet af Villavej og Skuderløsevej i samme stil som stationsbygningerne er (iflg. BBR) fra 1923. Ved sidstnævnte er „udhuset“ fra 1873.

På det modsatte hjørne ligger Bråby Kro, opført 1925 (BBR).

Vogterhuset - nr 19 - på den modsatte side af banen er opført 1900 (BBR). Viadukten, der fører Skuderløsevej over banen, er opført 19xx.

Syd for stationen lå i en årrække Gisselfeld sidespor.

Sidste planmæssigt standsende persontog fra Bråby lørdag 30.9.1972 kl. 17,13

Print/export