Frederikslund station 1964 Frederikslund station etableredes i 1887 sammen med Fjenneslev og Kværkeby stationer - uden passagerekspedition, for at optimere krydsningsmulighederne på den enkeltsporede Vestbane (Roskilde-Korsør).

Stationsbygningen - opført af xxx - blev fredet i 19xx Passagerekspedition blev etableret 18x og ophørte 27. maj 1962 ved sommerkøreplanen. Stationen fungerede som togfølgestation til der i 1964 etableredes en såkaldt VM-station.

Print/export