I oktober 1927 anlagdes i km 32,4 et privat sidespor nær går­den Knudslund, hvor en bivej skar Sjællandske Midtbane i niveau. I overenskomsten med DSB fandtes den bestemmelse, at gården skulle stille to mand til assistance, hvis der kom vogne fra Ringsted til sidesporet, hvis sporskifte fragik mod Hvalsø, da de fleste transporter fra Knudslund påregnedes at skulle mod Ringsted. Der skulle altså håndrangeres, og hvis mandskabet ikke var til stede, blev vognene medtaget til Jystrup, hvorfra de så senere kom tilbage. Men så kostede det 10 kr. ekstra pr. vogn.

Trinbrættet Knudslund blev oprettet 1. marts 1928, dels efter ønske fra gården og de nærmest boende og dels, fordi en del af Kværkebys beboere fik nærmere til Knudslund trinbræt end til Kværkeby station. Benyttelsen af trinbrættet var ikke overvældende; i 1930/31 solgtes 2112 billetter herfra og i 1933/34 kun 709. ­Transporterne af landbrugsartikler fra sidesporet var ikke ringe, men gav ikke store fragtindtægter. - Fra 1931 kunne sidesporet benyttes af flere gårdejere.

Print/export