Borris station (Bs) på Jyske Midtbane.

Stationen var den sidste i Danmark med mekanisk sikringsanlæg og armsignaler. Sikringsanlægget og armsignalerne blev nedlagt i 2002. Signalgivningen blev aflyst kl 23:14 den 24. november 2002 og sporskifterne blev aflåst indtil det nye sikringsanlæg Siemens Sicas S5 blev ibrugtaget ved årsskiftet 2002-2003.

Print/export