Gummersmarke

Fra 1917 station på Køge-Ringsted banen. I 1927 omdannet til trinbræt med sidespor. Stationsbygningen blev baneformandsbolig.

Print/export