Helsingør station Hg

Opført 1864 (første station).

Oprindeligt endestation på Nordbanen. Senere - fra xxxx - endestation for Kystbanen. Siden xxxx med forbindelse (havnesporet) til HHGB

Print/export