Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane HFHJ

Fra 2002 en del af Hovedstadens Lokalbaner

Hillerød-Frederiksværk 31. maj 1897

Frederiksværk-Hundested 22. december 1916

Strækningshastigheden øgedes i 2009 til 100 km/t.

Historie

Hillerød-Frederiksværk Jernbane

I 1881 begyndte de første bestræbelser på at oprette en jernbane til Halsnæs. Den store jernbanelov fra 1894 indeholdt en bane fra Hillerød til Frederiksværk, og 3. december samme år blev der udstedt eneretsbevilling. Der var to forslag vedrørende tilslutningen til den eksisterende statsbanestation i Hillerød: Fra Freerslev Hegn over Bøllemosen med en lokalstation ved Slangerupgade og ind til Hillerød Station fra syd - eller fra Freerslev Hegn vest og nord om Hillerød med tilslutning til Gribskovbanens spor, hvor det krydser Fredensborgvej, og ind til Hillerød Station fra nord. Det første forslag blev valgt, og det viste sig ikke at være helt hensigtsmæssigt, idet strækningen mellem Hillerød Lokalstation og Statsbanestationen forløb i en kurve med 150 m radius og 1:70 stigning. Dette spor skulle kun have været et forbindelsesspor til godsvogne, og persontogene skulle have endestation på Hillerød Lokalstation, så passagererne skulle finde egen befordring mellem de to stationer. Men denne plan blev skrinlagt, så togene skulle køre hele vejen til og fra statsbanestationen ad det krumme, stejle spor.

Arbejdet med anlægget af HFJ blev påbegyndt i 1895, og banen kunne åbnes 31. maj 1897 med 3 tog dagligt i hver retning. Omkostningerne havde været relativt lave, men skinnerne var også af en spinkel type, der allerede i 1926-27 krævede forstærkning og blev helt udskiftet i 1933. Stationsbygningerne blev tegnet af Vilhelm Holck fra Hillerød.

Frederiksværk-Hundested Jernbane

Videreførelsen af banen til Hundested var med i den store jernbanelov fra 1908. Arbejdet blev påbegyndt samme år, og FHJ kunne åbnes 21. december 1916, ligeledes med 3 tog dagligt i hver retning. Civilingeniør C. Johannes Kuhlman havde projekteret strækningen og blev banens driftsbestyrer 1915-58. Stationsbygningerne blev tegnet af Axel Preisler.

Hundested Havnebane blev anlagt i 1923. Der blev anlagt spor til Hundested-Rørvig færgen i 1928, så togene kan køre helt ned til kajen, når der er forbindelse med en færge. Der blev også lagt spor til den nu nedlagte Grenå-Hundested færge i 1938.

Ændring af linjeføringen

Linjeføringen ved Hillerød vedblev at være et problem. Da færdiggørelsen af Sjællandske midtbane blev opgivet i 1936, var en stor del af underbygningen mellem Frederikssund og Hillerød færdiggjort. Broer, dæmninger og gennemskæringer mellem Hillerød og Nørre Herlev kunne altså bruges i en ny linjeføring til Frederiksværkbanen, og så skulle der anlægges ny bane mellem Nørre Herlev og den gamle linjeføring ved Skævinge.

Dette forslag blev vedtaget i Folketinget 16. juli 1942, og arbejdet blev påbegyndt. Men på grund af vanskelighederne ved at skaffe materialer under krigen skred det kun langsomt frem. Først efter befrielsen kunne man anskaffe spormaterialer fra de nedlagte tyske sidesporsanlæg i Jylland. Strækningen blev først klar til åbning 14. maj 1950.

Ekspeditionssteder på Frederiksværkbanen

StationNoteHillerød-Skævinge \\Til 13. maj 1950Noter
Hillerød > Nordbanen, Gribskovbanens Driftsselskab
Hillerød Lokalstation
St. Hestehave T til 1989 Freerslev Hegn T
Brødeskovved Nørre Herlev, nu T Harløse stationfra 1927 T
Gørløse nu T Gl. Harløse Tfra 1. oktober 1924
Borupgård T nedlagt Borup TFra 1900 sidespor til Borup Teglværk 1898
Skævinge
Strølille Tfra 1924, nedlagt
Grimstrup
Ølsted
Kregme
Kregme Kirkesti T1924-1964, erstattet af Ll. Kregme T
Lille Kregme
Bjørnehoved Tfra 1930 - nedlagt
Frederiksværkfra 1964
Hanehovedfra 1922
Melby
Dyssekildenu T
Østerbjergfra 1965
Ullerup Tnedlagt
Vibehus
Hundested
Hundested Havn og havnebane fra 1923

Se også:

Print/export