Viadukten med Jægersborg T 1936-40 Jægersborg T Jæt på Nordbanen

S-togsstationen har karakter af en øperron mellem to spor, et i hver retning. Den er forsynet med en lukket, tagdækket ventesal.

Ekspeditionsbygningen er af træ og opførtes samtidigt med stationen i 1936. Alle de ny stationer på strækningen Hellerup-Holte fik identiske stationsbygninger opført i træ; dog blev de malet i forskellige farver for at give hver station sit eget præg. I både Sorgenfri og Virum er den originale stationsbygning dog erstattet af en større bygning i henholdsvis mursten og beton.

Egentligt var bygningen malet i zinnoberrød, men blev i slutningen af halvfjerdserne malet sort og fik påmonteret røde fendere, som led i DSB's ny, gennemgribende designprofil.

Ved en senere renovering omkring årtusindskiftet fik stationsbygningen igen ny farve; denne gang mørkegrøn - en farve, som stationsbygningen på Bernstorffsvej også blev malet i.

Print/export