Lov nr 74 - 1924 om Jernbaneanlæg i de sønderjyske Landsdele af 29. marts 1924

Regeringen bemyndiges til yderligere at meddele eneretsbevilling til anlæg og drift af følgende private jernbaner:

  1. normalsporet jernbane fra et punkt (vejskæringen Hejls landevej eller Taps) på banestrækningen Kolding-Taps, over Christiansfeld og Fjeldstrup til Haderslev til afløsning af den bestående amtsbane fra Christiansfeld til Haderslev.
  2. normalsporet jernbane fra Vejen over Skodborg og Rødding til Gram til afløsning af den bestående amtsbane fra Rødding til Gram
  3. normalsporet jernbane fra Gram over Arnum, Toftlund til Bedsted til afløsning af den bestående amtsbane
  4. normalsporet jernbane fra Sønderborg til Mommark til afløsning for den bestående amtsbane på denne stækning samt en forbindelse fra den påtænkte jernbanebro over Alssund til den nuværende amtsbanegård i Sønderborg
  5. normalsporet jernbane fra Vojens over Gram, Fol og Obbekjær til Ribe til afløsning af den bestående amtsbane fra Vojens til Gram

Ministeren for offentlige arbejder blev bemyndiget til for statskassens regning at anlægge og drive en normalsporet jernbane fra Rødekro til Løgumkloster til afløsning af den bestående amtsbane fra Hovslund til Løgumkloster.

Se også:

Print/export