Litra E. DSB damplokomotiv.

De første 11 lokomotiver af typen blev leveret af Nydquist & Holm til de svenske statsbaner SJ 1914-1916 som F 1200-1209 og 1271. Elektrificeringen af de svenske hovedbaner overflødiggjorde imidlertid lokomotiverne og de solgtes derfor i 1937 til DSB. Her fik de litra E 964-974. Disse suppleredes 1942-1950 med yderligere 25, E 975-999, fra Frichs.

Lokomotiverne udrangeredes op gennem 1960'erne idet de sidste forsvandt sammen med dampdriften hos DSB i 1970. De fleste blev efter hånden ophugget men syv eksisterer stadig. E 964 og 966 er således vendt hjem til deres gamle ejere SJ, E 978 er opstillet ved Fredericia station, E 987 tilhører privatperson, E 991 kører for DSB Museumstog, E 994 er opstillet på Jernbanemuseet og E 996 tilhører International Railway Museum, Peterborough, England.

Tekniske specifikationer

Lokomotivet var 21,3 meter langt over pufferne inkl. tenderen med 2 bogier. Det vejede i køreklar stand 88,4 tons + 55,2 tons for tenderen. Det måtte max køre 110 km/t, og kunne trække et eksprestog på 450 tons, persontog på 650 tons eller godstog på 900 tons.

Lokomotivet har hjulstillingen 2C1 T2'2'.

Eksterne henvisninger
Print/export