Lokomotivfører er betgenelsen for den, der betjener et togs trækkraft (tidligere altid et lokomotiv). Betegelser som motorfører og elektrofører (S-tog har også været anvendt.

Togføreren er ansvarlig for togets personale (billetterings- og servicepersonale) - betegnelsen anvendes ofte som dækkende lokomotivføreren, men det er altså forkert.

Oprindelig var lokomotivføreren ansvarlig for togets fremførelse, betjente lokomotivet og fremførte toget efter signalernes og togførerens anvisninger, medens togføreren var ansvarlig for togets førelse og sikkerhed. Det indebar bl.a. at det var togføreren, der skulle indhente tilladelse til passere et signal, der viste „stop“ og i forbindelse med passagen skulle togføreren tage ophold på lokomotivet.

Togchauffør er børne- og journalistsprog.

Se også:

Lokomotivfyrbøder

Print/export