Militærsporet - det militære forbindelsesspor anlagdes nord for Næstved station i forbindelse med anlægget af Slagelse-Næstved Banen i 1892 således at togene mellem Sydbanen og Slagelse-Næstved Banen kunne undgå at køre ind på Næstved station for at rebroussere.

Da Midtbanen fra Ringsted i 1924 blev ført ind på Næstved station fra nord blev sporet ikke fjernet, da man åbenbart mente at det stadig kunne have militær betydning og der måtte anlægges en krydsning i niveau. Der blev dog ikke gjort meget ud af niveauskæringen med Ringstedsporet; der blev henlagt et sporstykke, der i påkommende til­fælde hurtigt kunne indlægges. I tilfælde, hvor sporet skulle bruges, skulle der således både ilægges sporskifter ved tilslutningen til de to oprindelige strækninger og lægges spor henover sporene fra Ringsted således at dobbeltsporet mellem Næstved og Ringsted ikke kunne befares, når militærsporet var etableret.

Ved militærsporets tilslutning til Sydbanen hhv. Slagelse-Næstved banen var opført hytter med telefonforbindelse til Næstved station; en sådan skulle også opføres ved krydsningen.

Det 1,63 km lange militærspor, blev nedlagt allerede i 1925. Der kan stadig ses enkelte spor af anlægget i området.|

Kort

Print/export