Pressemeddelelse den 27. juni 2007 om Kystbaneudbud

Trafikstyrelsen agter at indgå kontrakt med Kystbanen A/S (ejet af DSB og First Group) om, at selskabet fra 2009 til og med 2015 skal stå for togtrafikken på Kystbanen mellem Helsingør og København, videre til Københavns lufthavn og landegrænsen til Sverige på den faste forbindelse til Sverige over Øresund.

Det svenske trafikselskab Skånetrafiken, har tilsvarende truffet afgørelse om, at Øresundstrafiken AB (ejet af DSB og First Group) skal drive togtrafik i Sverige fra landegrænsen på Øresundsbroen til Malmø og videre i Skåne og Blekinge, med mulighed for at fortsætte togtrafikken til Göteborg og mod Kalmar.

Afgørelserne betyder, at de rejsende fremover vil opleve én operatør på togtrafikken omkring Øresund – DSBFirst.

Togtrafik på de nævnte strækninger i Danmark og Sverige er udbudt i to separate men tæt koordinerede udbud af hhv. Trafikstyrelsen og Skånetrafiken. Resultatet blev offentliggjort på et fælles pressemøde i Københavns Lufthavn onsdag.

Bedre service og væsentlig besparelse I den ny kontrakt indgår en række mål for bedre betjening af de rejsende. Derfor er det Trafikstyrelsens forventning, at de ca. 20 mio. passagerer, der hvert år bruger den danske trafik, får flere tog til tiden, bedre trafikinformation og højere service på stationerne, med udvidede åbningstider i kiosker og billetsalg samt renere og mere trygge stationer at opholde sig på med øget bemanding i aftentimer og kameraovervågning. Kystbanen A/S får ifølge kontrakten belønning eller bod efter, hvordan disse mål opfyldes.

Foruden konkrete forbedringer for passagererne indebærer kontrakten en væsentlig besparelse for staten: Den årlige kontraktbetaling fra Trafikstyrelsen vil være på op til omkring 350 mio. dkk. Det vurderes at være en årlig besparelse på ca. 100 mio. dkk., svarende til omkring 20-25 procent i forhold til statens hidtidige betaling. Samlet set vurderes besparelsen over kontraktperioden til at være på ca. en mia. dkk.

Konkurrence gav resultat Udbuddet resulterede i endelige tilbud fra de fire selskaber Arriva Skandinavien, DB Regio AG, Kystbanen A/S (DSB/First Group) og SJ AB/MTR Corporation Limited.

For at udpege vinderen har Trafikstyrelsen evalueret tilbuddene efter de tre overordnede kriterier; pris vægtet med 50 %, kvalitet med 30 % og leveringssikkerhed med 20 %.

Claus Klitholm, trafikdirektør i Trafikstyrelsen, udtaler:

- I Trafikstyrelsen er vi som statens trafikkøber meget tilfredse med, at det er lykkedes at tilrettelægge et attraktivt udbud, hvor fire operatører har afleveret professionelle og stærke tilbud på opgaven. På den måde, har vi opnået en regulær konkurrencesituation, der må forventes at skabe et godt resultat for passagerer og for staten. Samtidig er det vores overbevisning, at den samlede togtrafik omkring Øresund styrkes, når én operatør fremover skal stå for driften, slutter Claus Klitholm.

'7-årig kontrakt' Kontrakten for togtrafikken på Kystbanen løber over syv år, med mulighed for en to-årig forlængelse. Desuden indbefatter kontrakten en forberedelsesperiode på 18 måneder, med start 10. juli, hvor kontrakten forventes indgået.

- Forberedelsesperioden skal sikre tilstrækkelig tid til bl.a. etablering af organisation, rekruttering og uddannelse af personale, udarbejdelse og høring af køreplaner samt til, at operatøren kan opnå sikkerhedscertifikat og operatørlicens, siger Claus Klitholm.

'Baggrund for udbuddet' Med Trafikforliget af 5. november 2003 mellem Venstre og Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne blev det besluttet, at mindst en tredjedel af DSBs togtrafik (eksklusiv S-togstrafikken og trafikken mellem landsdelene) skal udbydes i perioden 2005-2014. I november 2004 besluttede aftalepartierne at udbyde togtrafikken på Kystbanen og over Øresund.

'Yderligere information' For mere information om afgørelsen af udbuddet kan trafikdirektør Claus Klitholm kontaktes via kommunikationsmedarbejdere Mette Christensen tlf. 72267039 og Lis Barming tlf. 72267048.

Print/export