Skive H (Sk). Station på strækningen Langå-Viborg-Struer.

Fra 1864-1962Skive H ved Viborgvej noget øst for Skives bymidte. I denne periode havde den bedre beliggende station Skive Nord flere passagerer end Skive H.

I 1962 blev Skive H flyttet til sin nuværende placering. Stationen blev herefter byens vigtigste station. I 1971 indstilledes persontrafikken på Sallingbanen, og Skive H er herefter byens eneste station.

Print/export