Taastrup station (første stationsbygning) 1888 med personale Taastrup station Tå på Vestbanen 1847-

Dobbeltspor Glostruo-Roskilde 19. oktober 1874

S-bane Trinbrædt

Print/export