Tyvelse T (Tyt) på Sjællandske Midtbane mellem Ringsted og Næstved..

Trinbrættet oprettedes l. april 1928 efter andragende fra beboerne i Tyvelse lands­by, beliggende knapt to kilometer fra banen; hvor vejen fra landsbyen til Glumsø­-Vetterslev landevej føres over banen, indrettedes perroner over banegrøfterne med et par triste venteskure, der imidlertid var lukkede i modsætning til de ellers så almindelige DSB-trinbrætskure, de »halvåbne hønsehuse«, der i dårligt vejr kunne være lovligt luftige. Tyvelse trinbræt blev det bedst benyttede af samtlige Midt­banens, idet der i årene 1929-32 solgtes over 5000 billetter årligt herfra i togene. Det undgik da også sin skæbne i 1955, da DSB ryddede op i sine trinbrætter, og nedlagdes først 26. maj 1962 i forbindelse med strækningens modernisering og forenkling

Print/export