Lokomotiv- og vognfabrik i Maribo

P.A. Hoffman grundlagde i 1874 Vulcan i Maribo som jernstøberi, der producerede og forhandlede landbrugsudstyr. Efter konkurs i 1881 blev virksomheden overtaget af M. Højer, der drev virksomheden videre under navnet Maribo Jernstøberi. Senere blev virksomheden overtaget af grosserer Jørgen Jensen.

Pr. 1. januar 1894 blev Vulcan overtaget af C. F. Kiehn, der allerede var repræsentant for den tyske lokomotivfabrik Arnold Jung. Han opførte det store hvide fabriksanlæg syd for Maribo station. Desuden opførte han arbejderbygninger i Skimminge. Produktionen omfattede vogne til danske privat- og statsbaner, 18 lokomotiver - model Jung? - (i 1900-1905) til flere privatbaner samt i 1898-99 20 sporvogne - FSEA 21-40 - til Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitetsselskab (sporvognene produceredes på Frederiksberg).

Efter overgangen til Scandia i 1906 videreførtes virksomheden af fabrikant Christian Petersen med produktion og salg af landbrugsmaskiner i de oprindelige bygninger på Lilletorv.

Tidslinje

Kig ind i Vulcans fabrikshal 1903

  • 1874 Vulcan etableres i Maribo i bygningerne på Lilletorv
  • 1894 C. F. Kiehn overtager fabrikken og begynder produktionen af jernbanemateriel
  • 1898 Vulcan omdannes til aktieselskab
  • 1902 Aktieselskabet fjerner Kiehn som direktør
  • 1906 Virksomheden sælges til Scandia i Randers og produktionsapparatet overføres via Bandholm Havn til Randers.
  • 1906 Generalforsamling vedtager at opløse selskabet

Lokomotiver og vogne fra Vulcan

Oversigt over de 20 sporvognsmotorvogne findes på Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitetsselskab.

Lokomotiver

Vulcans fabriksområde ca 1903. Bemærk skydebroen forrest og Maribo Dampmølle bagest til venstre

Personvogne

Post- og rejsegodsvogne

Godsvogne

Bevarede lokomotiver og vogne fra Vulcan

Se også

Print/export