Holme Olstrup. Stationsbygningens perronside. 2008Holme Olstrup er en af de oprindelige stationer på Sydbanen, Lille Syd, oprindeligt med læssevej nordøst for stationen. I dag er sporanlægget reduceret til to togvejsspor.

Stationen havde fra ca. 1908 et Siemens & Halske mekanisk sikringsanlæg, der i 1985 blev udskiftet med et elektronisk sikringsanlæg DSB type 1977 og der indførtes fjernstyring fra FC Roskilde.

Umiddelbart nordøst for stationsbygningen lå signalhuset, som det kendes fra Herfølge og Lille Skensved stationer, medens Havdrup, Tureby og Haslev i stedet fik en karnap på selve stationsbygningen. Varehuset ses sammenbygget med stationsbygningen.

I sydenden af stationen findes dels et vogterhus og dels et dobbelt banearbejderhus, hus nr 22.

Heljan producerer en model af Holme Olstrup station som dansk landstation.

Print/export