Tureby station, perronside 2008 Tureby station Th er en af de oprindelige stationer på Sydbanen (fra 1924 Lille syd) og bygningen fremstod i sit ydre stort set som i 1870. Selv om stationen kom til at ligge i udkanten af Thureby Overdrev og ligger nær landsbyen Algestrup (Alkestrup) - vest for jernbanen - fik den navn efter den noget fjernere liggende Turebylille og Turebyholm (med Tureby Kirke).

Tureby station blev som de øvrige oprindelige stationer på Sydbanen opført under ledelse af arkitekt Charles Abrahams. Stationsbygningen rummede oprindeligt to ventesale, et toilet, kontor, godsekspedition, forstanderbolig og funktionærbolig.

Stationsbygningerne blev nedrevet september 2015.

Stationen havde fra ca. 1908 et Siemens & Halske mekanisk sikringsanlæg, der i 1985 blev udskiftet med et sikringsanlæg DSB type 1977 og der indførtes fjernstyring fra FC Roskilde. Anlæggene var - som i Havdrup og Haslev - placeret i en karnap på stationsbygningen.

Sidespor og læsevej - aflyst 1977 -lå nord for stationsbygningen på samme side af hovedsporene som denne. I dag er sporanlægget reduceret til to togvejsspor.

Foruden de huse jernbaneselskabet SJS opførte i forbindelse med stationen, byggedes en treetages hjørneejendom overfor stationen og mod syd - op mod Grevindeskoven - opførtes en kro, til hvilken greven på Bregentved overførte sin bevilling fra Sonnerup Kro. Udover dette er der ikke sket nogen byudvikling i stationens umiddelbare nærhed, men Algestrup er efterhånden vokset hen til stationen.

Print/export