Lundbys gamle station fra Sydbanens åbning 1870 Lundby station (Lu) station på Sjællandske sydbane i km 109 mellem Ring og Klarskov.

Den oprindelige stationsbygning tegnedes af Charles Abrahams til banens åbning i 1870 og var meget lig sydbanens andre stationer som Tureby station, Haslev station og Næstved station. Den blev revet ned i 1984. En ny stationsbygning blev opført 1926-27 i forbindelse med etablering af dobbeltspor på strækningen (et par år efter dobbeltsporet).

Allerede i 1870 fik stationen "vandstation" af sjællandsk sydbanetype (lille kvadratisk vandtårn med pyramidetag). Taget ud af drift i 1908. Det vandtårn, der i 1915 blev sat i drift på stationen var formentlig det samme, der atter blev taget ud af drift i 1920 og blev nedrevet i 1920'erne.

Ombygning 2009 iflg Banedanmark

I Lundby skal Banedanmark blandt andet:

  • nedlægge den nuværende perron mellem spor 1 og spor 2
  • bygge en ny „ø-perron“ mellem spor 2 og 3. Fra denne perron skal man kunne stige på tog i både spor 2 og 3
  • udvide og hæve den nuværende perron ved spor 1
  • forny et sporskifte, ombygge spor 2 og sløjfe sidesporet på den vestlige side
  • bygge en ny gangbro med trapper og elevatorer
  • etablere en ny gangsti for passagerer, der kommer fra den vestlige del af Lundby

Se også

Print/export