Lundbys gamle station fra Sydbanens åbning 1870 Lundby station (Lu) station på Sjællandske sydbane i km 109 mellem Ring og Klarskov.

Den oprindelige stationsbygning tegnedes af Charles Abrahams til banens åbning i 1870 og var meget lig sydbanens andre stationer som Tureby, Haslev og Nstved. Den blev revet ned i 1984. En ny stationsbygning blev opført 1926-27 i forbindelse med etablering af dobbeltspor på strækningen (et par år efter dobbeltsporet).

Allerede i 1870 fik stationen "vandstation" af sjællandsk sydbanetype (lille kvadratisk vandtårn med pyramidetag). Taget ud af drift i 1908. Det vandtårn, der i 1915 blev sat i drift på stationen var formentlig det samme, der atter blev taget ud af drift i 1920 og blev nedrevet i 1920'erne.

Et iltog mod København holder på stationen, set mod sydøst. Overfor stationen ligger kroen med sin rejsestald (opført 1877) og tv. et privat pakhus. Bag træet th. ses stationens vandtårn.

Ombygning 2009 iflg Banedanmark

I Lundby skal Banedanmark blandt andet:

  • nedlægge den nuværende perron mellem spor 1 og spor 2
  • bygge en ny „ø-perron“ mellem spor 2 og 3. Fra denne perron skal man kunne stige på tog i både spor 2 og 3
  • udvide og hæve den nuværende perron ved spor 1
  • forny et sporskifte, ombygge spor 2 og sløjfe sidesporet på den vestlige side
  • bygge en ny gangbro med trapper og elevatorer
  • etablere en ny gangsti for passagerer, der kommer fra den vestlige del af Lundby

Se også

Print/export