L. F. A. Lunddahl (L. F. A. v. Lunddahl) 12. august 1820 - 25. juli 1850. Officer. Første stationsinspektør i Roskilde. Ved anlægget af København-Roskilde banen havde Lunddahl udført et stort arbejde som sektionsingeniør og havde i januar 1848 færdigudarbejdet et projekt til forlængelse af banen til Korsør. Ved krigens udbrud meldte han sig til aktiv tjeneste i hæren og han indkaldtes 30. april 1848. Efter slaget ved Fredericia den 6. juli 1849 blev han dekoreret med Ridderkorset udnævntes i marts 1850 til kaptajn, men han faldt allerede den 25. juli i Slaget på Isted Hede under tilbageerobringen af Øvre Stolk.

Print/export