Værslev station opført 1874, nedrevet 1973 Værslev station (Væ) på Nordvestbanen.

Tidligere også

Fjernstyret fra FC Kalundborg fra 1965 til primo 2013, derefter FC Roskilde

Stationsbygningen, tegnet af A. Ahrens, opført 1874 og nedrevet 1973.

Print/export