Slagelse-Værslev er den med rødt markerede strækning Slagelse-Værslev banen

overtaget i flere omgange af Høng-Tølløse Jernbane

En nu delvist nedlagt statsbane fra Værslev via Høng til Slagelse.

I 1894 besluttede Rigsdagen, at der skulle anlægges en jernbane mellem Slagelse og Værslev, som forbindelse mellem Nordvestbanen og Vestbanen. Anlægsbevillingen lød på 1,6 mio. kr.

Banen blev officielt indviet 30. april 1898, og dagen efter indledtes daglig drift med fire tog i hver retning. Togene kørte til og fra Kalundborg på 8 km af Nordvestbanens spor. I 1930'erne blev enkelte tog ført igennem til Korsør. I hele banens levetid var der postbureauvogn i visse tog.

Banen fik aldrig særlig stor persontrafik, og i 1960'erne blev de fleste stationer nedrykket til trinbrætter, så kun Værslev, Gørlev og Høng var faste standsningssteder. Banen transporterede hovedsageligt gods, især til og fra Gørlev Sukkerfabrik, der blev oprettet i 1912. Efter åbningen af Hørve-Værslev Jernbane i 1918 kørte der under roekampagnen et dagligt godstog fra Odsherred med sukkerroer til Gørlev. Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik, der blev indviet i Kalundborg i 1930, medførte store transporter af kunstgødning.

Persontrafikken mellem Værslev og Høng blev indstillet 23. maj 1971. Strækningen Høng - Slagelse eksisterer derimod stadigvæk som en del af Høng-Tølløse Jernbane.

Stationer/standsningssteder

Print/export