Nordvestbanen (opr: Den Sjællandske Nordvestbane)

Oprindelig enkeltsporet jernbane fra Roskilde via Holbæk til Kalundborg. Ved en større ændring af Vestbanens indførelse til Roskilde station blev anlagt dobbeltspor mellem Roskilde og Lejre. Senere anlagdes dobbeltspor Vipperød-Holbæk (ibrugtaget 19871)) for at gøre trafikken mere robust. I 2013 fik Lejre-Hvalsø dobbeltspor og i efteråret 2014 blev dobbeltsporet mellem Hvalsø og Vipperød indviet (16. august indvielse og mandag 18. august drift). Strækningshastigheden Roskilde-Holbæk øgedes samtidig fra 120 km/t til 160 km/t.

Ekspeditionssteder (stationer) på Nordvestbanen

Se også

1)
18. januar 1987 uden linieblok iflg. „Jernbanen
Print/export