Nærumbanen er en lokalbane, der løber fra Jægersborg til Nærum. Banen kører igennem naturskønne områder, bl.a. ved Mølleåen. Alle togene er nu af typen RegioSprinter.

Lokalbanen blev i 1899 - 1900 anlagt med hjemmel i Lov om anlæg og drift af private jernbaner af 8. maj 1894 og åbnedes 25. august 1900 som Lyngby-Vedbæk Jernbane (LVJ). Den udgik fra Lyngby Station og var ført syd om Lyngby over Smedebakken, Fuglevad, Brede, Ørholm, Ravnholm, Nærum, Frydenholm til Vedbæk station.

Banen var anlagt for at betjene Mølleådalens industrier, men banen blev efterhånden i stedet ren personbane. På grund af dårlig økonomi indskrænkedes trafikken allerede i 1917 og 1. maj 1921 indstilledes kørslen på strækningen Nærum-Vedbæk og delstrækningen blev helt nedlagt pr. 1. januar 1923. Efter overgangen til S-togsdrift på strækningen Hellerup-Holte i 1936 og hermed oprettelsen af Jægersborg T, blev Lyngby som banens sydlige endestation afløst af Jægersborg.

Især tidligere blev Nærumbanen (eller Nærumtoget) i daglig tale kaldt „Grisen“.

Sidenhen er banen blevet udbygget med yderligere stationer, senest med Nørgaardsvej.

 • Lyngby-Vedbæk: 12,1 km
 • Jægersborg-Nærum: 7,8 km
Stationer
 • Jægersborg station
 • Nørgaardsvej T
 • Lyngby Lokalstation T
 • Slotsparken T
 • Fuglevad
 • Borrebakken T
 • Brede T&S
 • Ørholm
 • Ravnholm
 • Ravneholm T&S
 • Egevang T
Tekniske specifikationer (Regiosprinter)
 • Leveret: 1999
 • Længde: 24,8 m
 • Siddepladser: 67
 • Topfart: 120 km/t
 • Højst tilladt hastighed: 75 km/t
Print/export