Lyngby Banegaard 1864 (Ill. Tidende) Lyngby station Ly på Nordbanen

Første station var endestation for den sjællandske nordbane fra 1863 til 1864, hvor banen førtes videre til Helsingør station. Stationsbygningen lå tæt ved Hotel Rustenborg. Stationsbygningen tegnet af V. C. H. Wolff.

Da Nordbanen udvides med dobbeltspor fra Hellerup til Holte i i 1891 fik Lyngby en ny og større stationsbygning lidt sydligere end den første. Stationen - tegnet af Niels Peder Christian Holsøe. Stationsbygningen blev nedrevet i årene 1956-58 og erstattedes af den nuværende station i forbindelse med de store vejanlæg.

I 1900 fik Lyngby-Vedbæk Jernbane endestation i Lyngby. Den rykkede til Jægersborg T i 1936 i forbindelse med Nordbanens elektrificering til Holte.

Sikringsanlæg:

Se også

Print/export