Storstrømsbroen

Bro mellem Sjælland og Falster. Eller mere korrekt mellem Masnedø og Falster. Broen er 3199 m lang og fører en to-sporet vej og en enkeltsporet jernbane over Storstrømmen. Broen blev indviet i 1937 og var indtil Farøbroernes åbning i 1985 en del af hovedvejen mellem København og Gedser. Jernbanen fører stadig såvel regional som international trafik over Storstrømmen.

18. oktober 2011 blev broen kl ca. 22 lukket for al jernbanetrafik, fordi der var fundet en 25 cm revne. Lukningen blev 24. oktober forlænget med 3 uger pga af endnu en revne og derefter yderligere revner. Broen åbnedes for let trafik (togsæt, ikke lokomotiver) 21. november 2011. Da broens bæreevne var bragt tilbage til det normale (3,6 ton/meter) åbnedes for al jernbanetrafik igen 18. januar 2012.

Storstrømsbroen set fra Masnedø

Print/export