Togfølgestation

En station er et togekspeditionssted, der hele eller dele af døgnet deltager i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen. En station har centralsikring og er dækket af indkørselssignaler (I-signaler) eller venstresporindkørselssignaler (VI-signaler).

En station er togfølgestation når den deltager i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen. Den er kan være lukket (i togfri tidsrum) og den kan være ubetjent (i togtid) og deltager da ikke i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen. En ubetjent station hører til den fri bane.

Print/export