Indholdsfortegnelse

LJ Ym 61/Yp 70/Yp 74/Ym 65 Nykøbing Falster 2001 Y-tog er betegnelsen for en togtype leveret af Waggonfabrik Uerdingen (fra 1981 Düwag / Duewag til de danske privatbaner og DSB 1965-1984 og stadig i drift hos flere af disse.

Nogle mener, at navnet Y-tog stammer fra vognenes litrering, der hos privatbanerne alle starter med Y. Valget af litrering kan skyldes at den skinnebuserstatning, der også havde været på tale, var den svenske litra Yoa2 - senere X9 - (bygget hos Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad i Umeå) samt at svenske skinnebustyper i den dieseldrevne udgave, alle litreredes med Y som første bogstav. I bogen MotorMateriel 4 fremsættes en teori om at Y kunne også skyldes udtalen af de første bogstaver i producentens navn - Uerdingen.

Lynette opstod gennem en navnekonkurrence som Lollandsbanen - der fik de første Y-tog i 1965 - afholdt inden leveringen. Navnet kan ses som et diminutiv af lyntog, som DSB netop havde fået en ny type af (litra MA) i 1963 og Lollandsbanens Y-tog blev gearet til 105 km/t (fordi banen øgede strækningshastigheden til 100 km/t) mod de øvrige privatbaners gearing til 80 km/t.

Typer

De mest almindelige vogntyper er dem, der kan oprangeres på togsætlignende vis:

  • YM - Motorvogn med førerrum i den ene ende
  • YP - Mellemvogn
  • YS - Styrevogn med førerrum i den ene ende

Typisk oprangeres de som YM-YP-YS eller YM-YS, men YM-YP-YP-YM er også set. Vognenes numre varierede privatbanerne imellem.

Hos DSB, der anskaffede et mindre antal vogne til Lille Nord, brugtes andre betegnelser:

  • ML 7901-7907 - Motorvogn med førerrum
  • FL 4901-4905 - Mellemvogn

De oprangeredes som ML-FL-FL-ML eller ML-FL-ML. Af og til blev enkelte vogne dog erstattes af tilsvarende fra Gribskovbanen/Frederiksværkbanen, der også stod for vedligeholdelsen.

Enkelte privatbaner anskaffede desuden solomotorvogne litra YM og Nærumbanen tillige et par tilsvarende styrevogne litra YS.

Unikke egenskaber

Det er faktisk en smule misvisende at kalde Y-togene for togsæt, idet de kan skilles ad og forlænges med flere mellemvogne efter behov - derfor kan togene rent faktisk betegnes som motortog.

Y-tog i drift

Y-tog benyttes stadig i daglig drift hos følgende baner:

Følgende baner har tidligere haft Y-tog i drift:

Print/export